Phase Three : Neo//Titan

Eruption
László Magyar
War Eater
Maxime des TOUCHES
Voyager
Luis Moreno
Neo Tokyo pt.2
Stu Ballinger
Future Lover 2057
Kostis Keritis
Upgrade
Maxime des TOUCHES
Signal
Alex Diaconu
FUTURECORE
Grigori Shevtsov